Το Νηπιαγωγείο μας

Το Νηπιαγωγείο μας δημιουργήθηκε για να προετοιμάζει παιδιά ηλικίας 4-6 ετών ώστε να ενταχθούν χωρίς προβλήματα στη σχολική ζωή και στο κοινωνικό σύνολο.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε σφαιρικά την προσωπικότητα του παιδιού μέσα σε φιλικό περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας, βοηθώντας το να αναπτύξει πρωτοβουλία, αυτενέργεια και δημιουργική ικανότητα.

Επιδιώκουμε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς, για να μπορέσουμε από κοινού να διαμορφώσουμε σωστά την προσωπικότητα του παιδιού.

Το πρόγραμμά μας βασίζεται σε γερμανικά εκπαιδευτικά πρότυπα, στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και περιλαμβάνει:

  • Το μάθημα γερμανικής γλώσσας σε καθημερινή βάση.

Συστηματική προσέγγιση της γλώσσας με πολλούς διαφορετικούς ευχάριστους τρόπους, οι οποίοι δυναμώνουν τη διάθεση για τη μελλοντική ολοκληρωμένη εξέλιξή της στο Δημοτικό, μια και στο παιχνίδι συνδέεται η γλώσσα με βιωματικές εμπειρίες και σχηματισμό εννοιών.

Σελίδες: 1 2