Το Δημοτικό μας

Το Δημοτικό μας δεν είναι ένα συνηθισμένο ιδιωτικό Δημοτικό σχολείο διότι ο προγραμματισμός του και το περιεχόμενο σπουδών είναι αποτέλεσμα γνώσης, τεράστιας εμπειρίας, ιστορικής συνέχειας, αρχών και προσωπικής ευθύνης και όχι διαδικασιών συμβιβασμού μεταξύ ετερόκλητων απόψεων.

Εκτός από το πλήρες πρόγραμμα, που εφαρμόζεται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, με υψηλού παιδαγωγικού επιπέδου διδασκαλία και ευρύτητα αντιλήψεων και το οποίο έχει σκοπό να κατευθύνει τα παιδιά στην ουσία της διδασκόμενης ύλης, να μεθοδεύσει τη σκέψη, να οξύνει την αντίληψή τους και να καλλιεργήσει την κρίση τους:

  • Διδάσκουμε συστηματικά σε καθημερινή βάση τη γερμανική γλώσσα και προετοιμάζουμε σωστά τους μαθητές μας

α) για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α’ Γυμνασίου της Γερμανικής Σχολής (PROFIL E) με την οποία το σχολείο μας είναι επίσημα συνεργαζόμενο. (Kooperationspartner der D.S.A.) 

β) για τις εξετάσεις απόκτησης των αναγνωρισμένων διπλωμάτων γλωσσομάθειας, επίπεδα Α1 – Α2 – Β1 DSD (Γερμανικό γλωσσικό δίπλωμα), ανέξοδα και με πιστοποιημένο φορέα DSD το σχολείο μας από το 2015-16.

Τα διπλώματα γερμανικής γλώσσας DSD απονέμονται με κοινή ευθύνη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας.

Οι μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ μπορούν να επιλέξουν στο μάθημα των Γερμανικών κανονικό ή εντατικό τμήμα. Στους μαθητές του εντατικού τμήματος – όπου στόχος είναι οι εξετάσεις εισαγωγής στην Α΄ Γυμνασίου της Γ.Σ.Α (PROFIL E) καθώς και η απόκτηση στο τέλος της Ε’ Δημοτικού του διπλώματος Α2 DSD και στο τέλος της ΣΤ’ Δημοτικού του διπλώματος B1 DSD – το σχολείο παρέχει μετά το τέλος του κανονικού πρωινού προγράμματος, δωρεάν, ικανό αριθμό διδακτικών ωρών την εβδομάδα απογευματινής στοχευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας του μαθήματος.

Οι μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’, που ακολουθούν το κανονικό τμήμα, προετοιμάζονται για την απόκτηση, στο τέλος της ΣΤ’ τάξης, του διπλώματος Α2 DSD.

Για όλους τους μαθητές στο τέλος της Δ’ Δημοτικού στόχος είναι η απόκτηση του διπλώματος Α1 DSD.

Σελίδες: 1 2